top of page

Tabletop Game Club

Public·45 members

[สด HD!] อุทัยธานี กับ สุโขทัย ชมการถ่ายทอดสด 1 ธันวาคม 2566


29/11/2023 Bankeela. ถ่ายทอดสดฟุตบอล กาลาตาซาราย vs แมนฯ ยูไนเต็ด ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่ม ลิงค์ดูบอล ...


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ยินดีต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ ... 1/ว 5071 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ. 2567 28-11-2566 นน 0023. 3/ ว 711 เชิญร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียน "พลังสื่อสร้างสรรค์ ทำดีมีปัง" นน 0023. 3/ ว 5061 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 นน 0023. 6/ ว 710 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน รับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับ งานสุขภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" นน 0023. 6/ ว 709 ขอประชาสัมพันธ์สารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566 นน 0023. 3/ ว 4944 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (แจ้งนายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ. ภูเพียง บ้านหลวง และ เฉลิมพระเกียรติ) และ ทม. 3/ ว 692 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ. สธ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก 21-11-2566 นน 0023. 3/ ว 691 แจ้งการปรับตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-plan นน 0023. 3/ ว 690 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ. สำหรับ อปท. นน 0023. 3/ 20114 ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (แจ้ง ทม. 5/ว 681 แจ้งเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล และยืนยันสถานะการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นน 0023. 4/ว 4871 การแจ้งข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป. ป. ช. ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. 2561 ผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) 16-11-2566 นน 0023. โปรแกรมไทยลีก ตารางแข่งไทยลีก ผลบอลไทยลีก 2023-24 4 พฤศจิกายน 2565. ขอนแก่น ยูไนเต็ด2 - 2อุทัยธานี เอฟซี; การท่าเรือ เอฟซี0 - 2ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด. 5 พฤศจิกายน 2565. ราชบุรี มิตรผล เอฟซี1 - 2ชลบุรี เอฟซี; นครปฐม ยูไนเต็ด2 - 2สุโขทัย ... 3/ ว 5093 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป นน 0023. 4/ว 715 ขอเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. 2540 รวม 5 บทความให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานกฏหมายฯ นน 0023. 3/ ว 713 ประชาสัมพันธ์การเสวนา หัวข้อ "บทบาทของ อปท. 3/ ว 4856 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (แจ้ง อ. เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง และ อ. ภูเพียง) นน 0023. 3/ ว 679 พัฒนาและปรังปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรม ประจำปี 2566 (แจ้ง สถองเวียงสา อบจ. 3/ ว 4914 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับ อปท. ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. เช้านี้ ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 24 จังหวัด 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา — ) ในกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ราชบุรี เลย ... ไฮไลท์ อุทัยธานี เอฟซี พบ เมืองทอง ยูไนเต็ด - YouTube YouTube YouTube 7:09 YouTube Thai League Official 1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา อุทัยธานี VS สุโขทัย : พรีวิว ฟุตบอลไทยลีก 2023/24 (ลิ้งก์ดูบอลสด) 5 วันที่ผ่านมา — รายการ : ฟุตบอล รีโว่ ไทยลีก 2023/24แมตช์การแข่งขัน : อุทัยธานี เอฟซี VS สุโขทัย เอฟซีวัน/เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. 3/ว 4868 ขอความร่วมมือดำเนินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นน 0023. 5/ว 683 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) ให้การประปาส่วนภูมิภาคโดยเร็ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน่้ำประปา) และจัดทำแบบรายงานผลการชำรค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) ส่งให้่กรมส่งเสริมการปกครองทราบด้วย กลุ่มงานการเงินฯ 0 0 0 0 0 นน 0023. 5/ว 682 แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนืนการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยเร็ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานผลตามแบบรายงานการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ณ วันที่ชำระค่าไฟฟ้าให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย นน 0023. (ถ่ายทอดสดทีวี!) แบงค็อก ยูไนเต็ด ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ชมกา | Group 2 วันที่ผ่านมา — (ถ่ายทอดสดทีวี!) แบงค็อก ยูไนเต็ด ไลอ้อน ซิตี้ เซเลอร์ส ชมการถ่ายทอดสดผล 29 พฤศจิกายน 2566 ฮักบอล เว็บไซต์ฟุตบอลเพื่อแฟนฟุตบอล อัพเดทข่าวฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ... ที่ตั้งของเรา | ค้นหาสาขาซีไอเอ็มบีที่ใกล้ที่สุด ค้นหาสาขาธนาคารซีไอเอ็มบีไทยที่ใกล้ที่สุดโดยใช้หน้านี้ ติดต่อสาขาของเราวันนี้และให้เราช่วยเหลือคุณและบริการด้านการธนาคารที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. 4/ว 4870 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม นน 0023. 4/ว 4863 ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน นน 0023. 3/ว 4857 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ นน 0023. 3/ว 676 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 นน 0023. 3/ว 675 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ นน 0023. 3/ว 4855 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. 2566 (เพิ่มเติม) นน 0023. 3/ว 4865 การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรณมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นน 0023. ท่าวังผา และ อ. ทุ่งช้าง) 22-11-2566 นน 0023. 3/ 20246 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง (แจ้ง ทม. 3/ ว 694 การดำเนินงานโครงการจัดารรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข นน 0023. 3/ ว 693 การรับสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567 นน 0023. 3/ ว 695 ประชาสัมพันธ์การประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย" นน 0023. ทน. ทม. ) (แจ้ง อบจ. 6/ ว 4880 การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน ด่วนมาก นน 0023. 3/ ว 4874 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล นน 0023. 3/ ว 4884 การเสนอคำขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 18-11-2566 นน 0023. 6/19995 ขอเชิญเข้าร่วมงานมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ. 2566 (อ. เวียงสา) 17-11-2566 นน 0023. เฉลิมพระเกียรติ) ว. 3/2566 โครงการอบรมหลักสูตร "สุดยอดผู้นำ" นน 0023. 3/ ว 5032 แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนาธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 24-11-2566 นน 0023. 3/ ว 706 ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. 2567 (แจ้ง อบจ. น่าน และ ทม. 6/ 5015 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN HEALTH HOTEL) นน 0023. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ. 2567 นน 0023. 3/ 20838 สรุปการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในดรงอาหาร/โรงครัวของโรงเรียนในถิ่นกันดาร (กพด. ) ปีงบประมาณ พ. 2566 (แจ้ง อ. บ่อเกลือป นน 0023. 3/ ว 5115 แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ศุงอายุได้และรายงานผล นน 0023. 3/ ว 5058 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัด อปท. (แจ้ง องเมืองน่าน เวียงสา และ ทม. น่าน) นน 0023. "จอห์น บาจโจ้" พร้อมประจำการสุโขทัยจัดหนักบุกถิ่นอุทัยธานี อุทัยธานี เอฟซี - สุโขทัย เอฟซี. การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2023-24 นัดที่ 12 ประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่สนามกีฬากลาง จ.อุทัยธานี เวลา 19.00 น ... ผ่อนโทรศัพท์ apple ไม่มีดอกเบี้ย ดีแทคสบายเปย์ ซื้อเครื่องที่ dtac online store รายละเอียด หรือ ที่ศูนย์บริการดีแทค ดูสาขา. 3. จ่ายค่าเครื่องผ่านบิลดีแทค. ได้รับใบแจ้งหนี้ชำระค่าเครื่องพร้อม 6/ ว 4915 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ. 2566 20-11-2566 นน 0023. 3/ ว 4873 ขอเชิญประชุมติดตามลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นน 0023. 3/ ว 4876 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ นน 0023. 6/ ว 684 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะเรื่องแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนุึงความปลอดภัยในพื้นที่นำร่องของจังหวัด นน 0023. [ถ่ายทอดสดทีวี!] อุทัยธานี กับ โปลิศ เทโร ชมการ [ถ่ายทอดสดทีวี!] อุทัยธานี กับ โปลิศ เทโร ชมการถ่ายทอดสดผล 26.11.2023 วัน/เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30 น. สนาม : สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี; ถ่ายทอดสด ...


About

Benvenuto/a nel gruppo! Puoi connetterti ad altri iscritti, ...
bottom of page